Добре дошли в страницата на ТЕХНОЛОГИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "Мария Кюри"- гр. Перник!
15.09.2016г. / 23:30ч.1 Коментари
От 10 часа тържествено беше открита учебната година в ТПГ „Мария Кюри”. Присъстваха госпожа Емилия Дичева от община Перник, г-н Пламен Ангелов-Директор на РИОСВ гр. Перник, г-н Вакареев , представител на „Стомана Индъстри „ АД. Учениците изслушаха химна и внесоха знамето на училището. Бяха получени поздравителни адреси от Министерство на образованието, от началника на РУО на МОН – г-жа Ваня Коконова, от народните представители Ирена Соколова и д-р Валентин Павлов, от община Перник и от кметство кв. Изток и от други обществени организации. Г-н Ангелов поздрави учениците.
Инж. Цветелина Миланова, директор на ТПГ „Мария Кюри”, откри учебната година и плисна менчето с вода, за да върви на всички ученици и учители „по вода”. Новите ученици бяха посрещнати с хляб и мед.
12.09.2016г. / 11:05ч.0 Коментари

Тържеството за откриване на новата учебна година ще се проведе на 15 Септември 2016г. от 10:00ч.
30.06.2016г. / 21:28ч.0 Коментари
Днес, 30.06.2016 г. в Зала “Мария Кюри“ представители на фирма „Стомана Индъстри“ АД наградиха ученици от специалност „Металургия на черните метали“.

Парични награди получиха Васил Василев, Станимиров Димитров, Кирил Кирилов и Кристиян Иванов - ученици от ХІ А клас. Те са отличени от фирма „Стомана Индъстри“ АД за постигнати високи успехи.

Кирил Николаев Стоянов – ученик от Х А клас получи награда таблет - от фирма „Стомана Индъстри„ АД-Перник за отличен успех и активно участие в извънкласни дейности и приноса му в честването на 46 годишнината на ТПГ“Мария Кюри“.
27.06.2016г. / 12:30ч.0 Коментари
Ø На 29.06.2016 г. /сряда/ от 17.30 часа  в Зала „Мария Кюри“ ще се проведе събрание на родителите на ученици от ТПГ „Мария Кюри“ – Перник.

Ø Дневен ред:

- Запознаване  на родителите с Глава 14 – Обществени съвети от ЗПУО.


- Избор на представител на родителите

- Избор на резервни членове


ИНЖ.ЦВ.МИЛАНОВА

ДИРЕКТОР
24.06.2016г. / 20:03ч.1 Коментари
РИО – Перник награди с плакет инж. Людмила Костова – старши учител в ТПГ „М. Кюри”.
Колективът на ТПГ „М. Кюри” най-искрено и сърдечно поздравява своята колежка и се радва, че нейният дългогодишен труд е оценен и възнаграден. Госпожа Костова е учител, мотиватор, вдъхновител, авторитет, приятел и съветник за много випуски ученици на гимназията. Наскоро тя инициира и организира представителна изява „След нас на този свят остава...” като среща на поколенията металурзи – сега учещите специалност „Металургия на черните метали” и такива, реализирали се успешно след завършване на гимназията като работещи в производството, научни работници и т.н.
Изявата беше високо оценена от представителите на РИО, включително началника на РИО и бивш директор на гимназията – инж. В. Коконова. Това, заедно с оценката за дългогодишната отлична работа на инж. Л. Костова намериха израз в награждаването ѝ с плакет в категорията „Учители, ръководители на извънкласни и извънучилищни дейности, допринесли за развитието и авторитета на учебното заведение“.
Гордеем се с такива учители! Честито! Поздравления!